Skal din virksomhed på Facebook, skal du gøre dig overvejelser om strategi, indhold og effektmåling,
Hvem i virksomheden gør hvad ? Måske skal I tilkøbe særlige styringsredskaber.

Læs bogen online eller bestil den hos www. OplevelsernesAcademy.dk

Leave a Reply